Magis40

За повече цветове, предлагаме възможност за направа на цвят по мостра или избор на цвят по RAL каталог.

Cartella 4, Базови цветове

 • Cartella 4, Базови цветове E24
 • Cartella 4, Базови цветове XP10
 • Cartella 4, Базови цветове A1K
 • Cartella 4, Базови цветове B20
 • Cartella 4, Базови цветове XP70
 • Cartella 4, Базови цветове XP60
 • Cartella 4, Базови цветове B15
 • Cartella 4, Базови цветове XP50
 • Cartella 4, Базови цветове XP40
 • Cartella 4, Базови цветове XP30
 • Cartella 4, Базови цветове INOX
 • Cartella 4, Базови цветове E28
 • Cartella 4, Базови цветове XP20

Cartella 5, Базови цветове

 • Cartella 5, Базови цветове DRL4
 • Cartella 5, Базови цветове D3F3
 • Cartella 5, Базови цветове DRL1
 • Cartella 5, Базови цветове D3F4
 • Cartella 5, Базови цветове DRL3
 • Cartella 5, Базови цветове DRL2
 • Cartella 5, Базови цветове D3F5
 • Cartella 5, Базови цветове Bronzo Brunito
 • Cartella 5, Базови цветове Bronze Antico
 • Cartella 5, Базови цветове DRR2
 • Cartella 5, Базови цветове DRR1
 • Cartella 5, Базови цветове DRP1
 • Cartella 5, Базови цветове DRN1
 • Cartella 5, Базови цветове D3D1
 • Cartella 5, Базови цветове DMCT

Cartella 6, Базови цветове

 • Cartella 6, Базови цветове BR-R
 • Cartella 6, Базови цветове BR-M
 • Cartella 6, Базови цветове S100
 • Cartella 6, Базови цветове BR-G
 • Cartella 6, Базови цветове S500
 • Cartella 6, Базови цветове BR-B
 • Cartella 6, Базови цветове S700
 • Cartella 6, Базови цветове BR-V
 • Cartella 6, Базови цветове S400
За повече цветове, предлагаме избор на цвят по RAL каталог.
Серия Magis40

Материал

Дърво и алуминий

Серия Magis40

Топлопреминаване

Uw = 0,71 W/m2K

Серия Magis40

Звукоизолация

Rw = 43 Rw (db)

Серия Magis40

Стъклопакет

dw = 50 mm

Серия Magis40

Противовзлом

Да

Серия Magis40

Широчина на крило

110,5 x 40 mm

Серия Magis40

Широчина на каса

118,5 x 40 mm

Серия Magis40

Височина на сечението

hw = 79 mm

Коефициент на топлопреминаване и звукоизолация съгласно: UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011

Изпрати Запитване

Попълнено
Моля, попълнете Име
Попълнено
Моля, попълнете Фамилия
Попълнено
Моля, попълнете Тел. Номер
Попълнено
Моля, попълнете Email Адрес
Попълнено
Моля, попълнете Град
Попълнено
Моля, попълнете Съобщение
Моля, съгласете се с политиката за личните данни преди да изпратите съобщението си.